Nederlands

Gevolgen zeespiegelstijging

De kaart hierboven laat zien hoe vaak extreme waterstanden zullen toenemen als gevolg van zeespiegelstijging tot het jaar 2100 onder drie scenarios voor toekomstige broeikasuitstoot. Deze getallen komen uit het laatste IPCC rapport (Oppenheimer et al. 2019).